Polityka prywatności pandamoney.pl

Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000429058, NIP: 5252534005, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł. jest administratorem Państwa danych osobowych ("Dane Osobowe").

Pandamoney.pl jest marką należącą do Kreditech. Kreditech podjął wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony www.pandamoney.pl ("Pandamoney.pl").

Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim, bez podstawy prawnej.

Wszystkie dane wprowadzone za pośrednictwem strony Pandamoney.pl są chronione technologią szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Chronimy prywatność użytkowników naszej strony internetowej w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 Sierpnia 1997 (Dz.U. z2015 roku, poz. 2135z późn. zm.). Stosujemy zaawansowane technologicznie i metodologicznie środki w celu zagwarantowania najwyższego bezpieczeństwa danych Klientów.

Jeżeli chcesz usunąć swoje dane z systemu Pandamoney.pl wystarczy, że napiszesz maila: [email protected] lub skontaktujesz się z nami telefonicznie: +48 71 88 11 070.

1. Automatyczne zbieranie danych

Pandamoney.pl używa Google Analytics oraz innych narzędzi pomocnych w zbadaniu, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Narzędzia te korzystają z tzw. “cookies” (ciasteczek), które są plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze w celu zebrania standardowych informacji takich jak dane dotyczące logowania i zachowania użytkownika. „Cookies” nie mogą być używane w celu pozyskania danych z Twojego dysku twardego, adresu e-mail bądź jakichkolwiek prywatnych informacji.

Informacje, które “cookies” wygenerowały w oparciu o Twoją aktywność na naszej stronie (włączając adres IP) są przekazywane do Google. Następnie są one używane do oceny użytkowania i stworzenia raportu statystycznego o aktywności na stronie. Ani Pandamoney.pl, ani Google nie będą usiłować połączyć adresu IP z danymi użytkownika ani jakimikolwiek innymi danymi. Nie będziemy łączyć danych zebranych na naszej stronie z jakimikolwiek danymi osobowymi z innych źródeł, pod warunkiem, że powyższe informacje nie są jawnie opublikowane przez właściciela. Możesz ustawić swoją wyszukiwarkę internetową tak, aby informowała Cię kiedy zapisuje “cookies” albo całkowicie zablokować ich wysyłanie. Musisz pamiętać jednak, że blokowanie “cookies” pozbawia Cię niektórych funkcjonalności, które oferujemy na naszej stronie internetowej.

Pandamoney.pl może zbierać informacje o Tobie kiedy odwiedzasz stronę i zachowywać te, które są związane z Twoim profilem użytkownika. Informacje te mogą zawierać dane dotyczące odwiedzanych stron, oglądanej zawartości, częstotliwości i długości wizyt, typu transakcji, ściąganych dokumentów i innej aktywności związanej z naszą stroną, Twoim adresem IP, nazwą domeny, typem przeglądarki, systemem operacyjnym.

2. Zbieranie danych podczas rejestracji

Aby ubiegać się o pożyczkę trzeba zarejestrować się na Pandamoney.pl Podczas rejestracji prosimy o udostępnienie nam następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL,
 • numer dowodu tożsamości,
 • osobisty numer identyfikacji podatkowej (NIP) – jeśli posiadasz,
 • adres zameldowania,
 • adres do korespondencji - jeśli inny niż adres zameldowania,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • wysokość wszystkich dochodów,
 • okres zatrudnienia,
 • miejsce pracy i zawód,
 • całkowita miesięczna stawka ratalna innych kredytów/pożyczek spłacanych przez kredytobiorcę,
 • adres i dane kontaktowe pracodawcy,
 • nazwa banku,
 • numer konta bankowego kredytobiorcy (IBAN),
 • data utworzenia rachunku,
 • saldo,
 • waluta w jakiej prowadzony jest rachunek,
 • transakcje na rachunku bankowym za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

3. Zbieranie danych w celu zawarcia umowy o pożyczkę

Ponadto zgodnie z artykułem 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530) poprosimy Cię o udzielenie Pandamoney.pl zgody na żądanie i uzyskiwanie danych osobowych dotyczących użytkownika od następujących podmiotów:

 • InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
 • Biuro Informacji Gospodarczej ERIF SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2,
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21.

Na stronie PandaMoney.pl mogą być umieszczone dodatkowe ankiety pytające użytkownika o zdanie na temat usług oferowanych przez Spółkę.

Informujemy, że Kreditech Polska poprzez Kontomatik potwierdzi, że numer rachunku bankowego użytkownika jest prawidłowy i uzyska dostęp do informacji o posiadaczu rachunku bankowego w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika (poprzez zweryfikowanie imienia, nazwiska, adresu, adresu email, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, telefonu) i informacji o aktualnym saldzie oraz transakcjach z ostatnich 12 miesięcy.

4. W jaki sposób Twoje dane są przetwarzane

Kreditech jest z administratorem danych osobowych zebranych w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb swoich Klientów, w szczególności do zawierania i realizacji umów z Klientami. Poprzez gromadzenie informacji Kreditech ma możliwość monitorowania i poprawy jakości usług oferowanych Klientom.

Kreditech może wykorzystywać dane do następujących celów:

 • Aby na bieżąco informować o kwestiach związanych z naszymi usługami,
 • Aby zapewnić dokładnie takie usługi, których potrzebujesz,
 • Aby wywiązać się z zawartej umowy,
 • Aby umożliwić Tobie zarejestrowanie się w systemie Pandamoney.pl,
 • Abyś mógł się zalogować się na swoje konto (np. podstronę naszego Serwisu, w której Klient ma możliwość ubiegania się o kredyt),
 • Tworzenia wewnętrznych raportów i analizowania danych,
 • Aby potwierdzić Twoją tożsamość,
 • Aby potwierdzić Twoją wiarygodność kredytową,
 • Aby prowadzić Twój osobisty profil,
 • Abyś mógł zarządzać swoim kontem,
 • Aby odpowiedzieć na ewentualne pytania,
 • Aby skontaktować się z Tobą w nagłych wypadkach lub w związku ze świadczoną usługą,
 • Aby zapewnić Tobie informacje na temat usług i produktów oferowanych przez markę Pandamoney.pl.
 • W celu tworzenia spersonalizowanych danych statystycznych,
 • Do zawierania i wykonywania umów pożyczek oraz rozpatrywania skarg,
 • Do przekazywania danych w przypadku naruszenia prawa, na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innych uprawnionych organów państwowych.

5. W jakich przypadkach i na jakiej podstawie marka Pandamoney.pl może przekazać dane osobowe osobom trzecim?

Kreditech jest uprawniona do przekazania danych osobom trzecim, w szczególności firmom prawniczych na ścieżce sądowych postępowań egzekucyjnych oraz biurom rachunkowym świadczącym usługi na rzecz Kreditech na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. dotyczących ochrony danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku., poz.2135). Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz.1015) oraz na podstawie umowy pożyczkowej, Kreditech jest upoważniona do udzielania informacji na temat wpisania wszystkich zobowiązań finansowych Klienta wobec Kreditech z tytułu umowy kredytowej, do Rejestru Dłużników ERIF BIG SA z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, KRD BIG SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 i BIG InfoMonitor SA w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy. Dodatkowo Kreditech ma możliwość przekazania danych osobowych wyłącznie podmiotom wymienionym powyżej, gdzie warunki ochrony danych są wystarczające do bezpiecznego przekazywania informacji.

6. Jak mogę dokonać zmian moich danych osobowych oraz w jaki sposób Kreditech może się ze mną skontaktować?

W każdej chwili możesz zmienić lub usunąć swoje dane osobowe zapisane w systemach Kreditech Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy wysłać e-mail na [email protected]. Kreditech może skontaktować się za pośrednictwem swoich narzędzi elektronicznych tj.: e-maila, telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość w sprawie spłaty pożyczek, nakazów płatniczych. W przypadku zbierania danych osobowych od podmiotów trzecich, masz prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, złożyć umotywowany, pisemny wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz także prawo zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych lub przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych.

Kreditech może dokonywać zmian w przepisach dotyczących polityki prywatności. Informacje o takich zmianach będą widocznie poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie zawierającej najnowsze warunki dotyczące polityki prywatności.

7. Nazwa firmy, adres i kontakt

Marka Panda Money należy do Kreditech Polska Sp. z o.o.
Ul. Prosta 32
00-838 Warszawa
NIP: 5252534005
Tel: +48 71 88 11 070
E-mail: [email protected]
Numer konta bankowego: 08 1020 1097 0000 7202 0238 2554
Bank: PKO BP
Kreditech Holding SSL GmbH
Ludwig Erhard Straße 1Am Sandtorkai 50
20457 20459 Hamburg, Niemcy
www.kreditech.com

8. Odbiorcy danych

Ingenious Technologies AG
Französische Straße 48
10117 Berlin, Germany

Sales & More S.A.
ul. Bednarska 7
00-310 Warszawa
NIP 521 34 86 940

Kancelaria Medius SA
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków
KRS: 0000397680, REGON: 121850740, NIP: 6793070026

Rudy Consulting Sp. z o.o.
ul. Paprotna 7
51-117 Wrocław
KRS: 0000180061, REGON: 932959132 NIP: 8992490677

Kredyt Express Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 33
20-613 Lublin
KRS: 0000413331, REGON: 061388465, NIP: 7123270321

Get Back S. A.
Ul. Pileckiego 63
00-001 Warszawa
KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884

Lifebelt Sp. z o. o.
ul. Mełgiewska 9F
Lublin 20-209
KRS: 0000540861, REGON: 360632445, NIP:9462651280

Kaczmarski Inkasso Sp. z o. o.
Al. Armii Ludowej 21
Wrocław 51-214
KRS: 0000416781, REGON:021853870, NIP: 8952012173

KANCELARIA PRAWNA VIA LEX L SZCZEŚNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Al. Armii Ludowej 21
Wrocław 51-214
KRS:0000479010, REGON: 022266519, NIP: 8952024779

BERTELSMANN MEDIA SP Z O O ODDZIAŁ ARVATO SERVICES POLSKA
ul. Górecka 1 (Skalar Office)
60-201 Poznań
KRS: 0000007209, REGON: 01107354200000, NIP: 5270203276.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Kaniewski
ul. Budrysów 14 lok. 3
4-119 Warszawa

Zamknij Serwis pandamoney.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz ustawić w Twojej przeglądarce.